Skip to content

Cart

Your cart is empty

OUR ETHOS | Feallsanachd
Us | Sinne

THE CROFT IS REAL!

The working croft behind our name is real. As well as providing inspiration for design, the croft supplies Valerie & Gordon with fruit and vegetables for themselves and they run a cut flower business supplying gorgeous blooms within the Applecross peninsula while enriching biodiversity.

Tha an croit a thug ainm dhuinn ann ann an da-rìreabh. Gheibh sinn measan is glasraich às, cho math ris na flùraichean iongantach a reiceas sinn air
a’ Chomraich is e na bhrosnachadh mòr dha na tha sinn a’ dealbhadh. 

Bidh sinn ag obair le nàdar air a’ chroit, a’ cur ri bith-iomadachd agus a’ cothromachadh na chuireas sinn a-steach ris na tha sinn a’ buain.

What is a Croft?

"A croft is a small agricultural unit, most of which are situated in the crofting counties in the north of Scotland…"
Scottish Crofting Federation

"’S e ball àitich beag a tha ann an croit, is a’ chuid as motha dhiubh sin  stèidhichte anns na siorrachdan croitearachd ann an ceann a tuath na h-Alba …" 
Caidreachas Croitearachd na h-Alba

Our croft
our croft